Novetats

15/06/2017
MATRICULACIÓ EN LÍNIA d'ALUMNES OFICIALS

de l'EOI de Lleida  i els centres públics delegats de Tremp, Balaguer i Vielha.

ATENCIÓ: La matrícula d'alumnes oficials a les EOI de Catalunya es farà exclusivament el mes de Juliol

Del  6 al 12 de juliol 2017

Consulteu els horaris

El procés de matrícula d’alumnes oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida es fa via telemàtica els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

(L'accés a l'aplicatiu de matriculació es troba al final d'aquest document)

ATENCIÓ
Alumnes PIA que han de fer 4t, 5è i C1, consulteu el vostre calendari de matrícula: AQUÍ

Alumnes que volen fer C1 a l'EOI de Lleida, consulteu l'apartat C1 del web de l'EOI de Lleida: AQUí

____________________________________________________________

DATES DE MATRÍCULA

6, 7 i 8 juliol:

Alumnes de 1r a 4t que han obtingut la qualificació APTE/A i es matriculen en la mateixa franja horària.

9 i 10 de juliol:

Alumnes de 1r a 4t que han obtingut la qualificació APTE/A i volen matricular-se a un grup d'una franja horària diferent.


11 i 12 juliol:


Alumnes de 1r a 5è que han obtingut la qualificació NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA,  NO PRESENTAT/DA o que ha fet RENÚNCIA a la matrícula.

________________________________________________________


Per fer aquesta matrícula, l'alumnat haurà d’entrar a l'aplicatiu de matriculació que trobareu al final d'aquest document . Aquest aplicatiu obrirà el dia 6 a les 9h i cada nou termini a les 00h del dia que correspongui, sense tancar l'accès als alumnes que s'havien de matricular en la franja anterior.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre presencialment a l’escola els dies 13 i 14 de juliol.
 
Trasllats a una altra EOI
Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.
 
De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 17 i 18 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 24 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient.
 
Pagament
L’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2017-2018” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula als caixers automàtics o SERVICAIXA de , en el termini de 24h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard.
 
En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes.
 
Horaris
 
APLICATIU DE MATRICULACIÓ
 
Per accedir a l'aplicatiu cal que indiqueu:
usuari= data de naixement  00/00/0000
contrasenya= DNI sense lletra
contrasenya personal
 
1) Aneu a la pestanya GENERAL  i  MATRICULA ON-LINE
2) Confirmeu o trieu grup.
3) Trieu les taxes que us corresponguin:  
(Ordinària/família nombrosa de categoria general o monoparental/exempts). Consulteu la informació: AQUÍ
4) Imprimiu el resguard de pagament.
 
Important:
Disposeu de 24h per fer el pagament de la matrícula als caixers automàtics o Servicaixa de. Si no es fa el pagament dins del termini, els codis de barres deixaran de ser efectius i haureu de repetir tot el procés. És possible que ja no disposeu de places al grup que havieu seleccionat. No cal portar el resguard de pagament a l'escola.