Horaris  ( Espanyol )

HORARIS ESPANYOL CURS 2017- 2018

1r quadrimestre  Classe diària, de dilluns a dijous

NIVELL

HORA

PROFESSOR

AULA

1

18:45 - 21:00

E. Banyeres

31

4

16:30 -18:45

P. Rodríguez

31

2n quadrimestre  Classe diària, de dilluns a dijous

2

18:45 - 21:00

E. Banyeres

31

5 16:30 -18.45 P, Rodríguez

31

 

 

 

 

Grups extensius Classe dos dies a la setmana      

NIVELL

DIA

HORA

PROFESSOR

AULA

1

Dilluns i dimecres

9:15 -11.30

E. Banyeres

31

3

Dilluns i dimecres

16:30 - 18:45

E. Banyeres

22