CURSOS MONOGRÀFICS
» Mostrant del 1 al 3 de 3 registres existents
21/12/2017
CURSOS MONOGRÀFICS - 2n QUADRIMESTRE

Cursos d'espanyol, francès i xinès

MATRÍCULA: Del 9 fins al 31 de gener de 2018 

Horari: de 9.30 a 20h, excepte divendres: de 9.30 a 13h.

Lloc: Secretaria de l’EOI 

12/09/2017
CURSOS MONOGRÀFICS - 1r QUADRIMESTRE 2017-18
04/09/2012
CURSOS MONOGRÀFICS

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009), i segons el que determini el Departament d’Ensenyament, les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos monogràfics per al perfeccionament de competències en idiomes.

Cursos monogràfics

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

Aquests cursos tenen com a destinatari qualsevol persona que acrediti tenir un nivell igual o superior al cinquè curs de les EOI, tret dels de llengua d’especialitat, que es poden adreçar a persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al nivell intermedi de les EOI.

Aquests cursos es poden impartir al llarg de l’any o bé a l’estiu, amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.

Els alumnes matriculats a un curs monogràfic tenen dret al servei de biblioteca de l’escola.

Oferim cursos monogràfics durant el primer i segon quadrimestre del curs, i durant el mes de juliol.