INFORMACIÓ


Informació de la categoria:
01/09/2017
NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA

Tenir el carnet significa que s'accepten les normes de la biblioteca:

- Retornar la documentació en el termini indicat.

- Tractar correctament el material.

- Evitar actituds que molesten altres usuaris.

- Mantenir silenci dins la sala.

- Comprar aquells documents prestats que l'usuari/ària no retorni o hagi perdut.

- La sostracció i/o no retorn del material prestat és constitutiu d'un expedient disciplinari.