INFORMACIÓ


Informació de la categoria:
01/09/2017
PRÉSTEC
Tinc el carnet de la biblioteca. Què haig de fer per treure material en préstec?
Acreditar-te amb el carnet de la biblioteca al taulell de préstec amb el material que vulguis agafar.

Tinc el carnet de la biblioteca. Quants documents puc treure en préstec? I quants dies els puc tenir?
Cada usuari pot agafar en préstec 3 llibres, 1 DVD / Blu Ray, 2 CDs i un CD-rom durant 7 dies. Els alumnes de l’EOI que curseu dos idiomes i que heu abonat les dos aportacions voluntàries durant el procés de la matrícula, podeu agafar el doble de material en préstec. Els documents de la Viatgeteca són els únics que es presten durant 15 dies.

Marxo de viatge durant més de 15 dies i vull agafar material de la Viatgeteca. El puc tenir en préstec més temps?

El material de la Viatgeteca es presta durant 15 dies amb opció de prórroga. Però en cas de necessitar-ho durant un període de temps més llarg de l’habitual es podrà fer un prèstec especial i el podreu agafar fins que retorneu del vostre viatge.

Vull renovar els documents que tinc agafats en prèstec. Com puc fer-ho?
El material prestat només es pot prorrogar un sol cop mitjançant el telèfon (973 224321), el correu electrònic (biblioteca@eoilleida.cat) o in situ. En cas de què el document estigui reservat per un altre usuari no es podrà prorrogar el material prestat i sempre s’ha de renovar el mateix dia o abans de la data de devolució. Recorda de fer-ho sempre dins el termini del préstec ja que així tens temps de retornar-lo sense sanció.

Puc treure documents amb el carnet del meu amic?
No, els carnets són personals i intransferibles.

Quin material es pot reservar?
Només es pot reservar el material prestat i el de la secció de novetats. No es poden reservar els que estan disponibles.

Com es pot reservar?
Les reserves de material es poden fer directament al taulell de la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic (biblioteca@eoilleida.cat). Quan el document reservat arriba a la biblioteca es truca o s’envià un correu electrònic a l’usuari que l’ha sol·licitat per venir-lo a recollir.

Es caduca la reserva?
Sí, si s’ha avisat a l’usuari que l’ha sol·licitat i no ha vingut a recollir-lo el dia en què es va acordar telefònicament la reserva s’anul·la de forma automàtica.

Quines són les sancions per no retornar documents a temps?
S’aplicarà un punt de sanció per cada dia que es retardi la devolució d’un document. Acumulats 15 punts la sanció serà de 30 dies sense préstec.

Puc endur-me en préstec documents de l’expositor de novetats?
No, només els podeu reservar.

Vull retornar material que tinc agafat en préstec. On ho he de fer?

La biblioteca disposa d’un al carret de devolucions per depositar-hi els documents prestats que vulgueu retornar. Si la biblioteca és tancada podeu retornar el material prestat a consergeria.