Avis Legal

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE LLEIDA
Corregidor Escofet, 53
25005 LLEIDA
Tel. 973 22 43 21
Fax. 973 23 66 60
e-mail: eoilleida@xtec.net
web: www.eoilleida.org

Les dades personals que ens faciliti a través dels formularis d'aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats als nostres fitxers. Aquestes dades no seran cedides a tercers. Si vostè desitja accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades en tot el referent a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigeixi's a:

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida
Corregidor Escofet, 53
25005 LLEIDA