ALUMNES LLIURES
» Mostrant del 1 al 2 de 2 registres existents
21/04/2017
CALENDARI DE PROVES DE CERTIFICAT

Consulteu el calendari de les proves escrites. En la convocatòria personal que es lliurarà als candidats el dia de la prova escrita, s'informarà del dia i hora per fer la prova d'expressió i interacció oral. Tanmateix, al calendari trobareu el dia previst per fer-la.

 

IDIOMA
CERTIFICAT
PROVA ESCRITA
PROVA ORAL
ALEMANY
intermedi
7 de juny
7 de juny
avançat
16 de juny
16 de juny
ANGLÈS
intermedi
1 de juny
 2 de juny al matí
avançat
12 de juny
13 de juny, candidats amb el cognom de la A a la G
 
16 de juny, candidats amb el cognom de la H a la T
C1
22 de maig
26 de maig al matí
ESPANYOL
intermedi
9 de juny
 9 de juny
avançat
16 de juny
16 de juny
FRANCÈS
intermedi
6 de juny
7 de juny al matí
avançat
16 de juny
16 de juny
C1
23 de maig
26 de maig al matí
ITALIÀ
intermedi
7 de juny
7 de juny
avançat
15 de juny
15 de juny
 
Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que es fan les proves escrites, o en el cas d’anglès, el certificat de nivell avançat, un dia diferent del que teniu assignat segons el vostre cognom, ho haureu de sol·licitar per escrit (correu, fax, e-mail capdestudis@eoilleida.cat) a l’EOI de Lleida abans del 19 de maig i consultar la resposta a partir del 26 de maig al tauler d’anuncis de l’EOI de Lleida o al web www.eoilleida.cat

A la sol·licitud haureu d’especificar i acreditar documentalment:
1.     Distància del lloc de residència a l’EOI de Lleida.
2.     Motius laborals, d’estudis o altres.
3.     Autorització dels pares o tutors legals en cas de candidats menors d’edat.
 
Només s’atendran les sol·licituds degudament justificades

La sol·licitud l’heu de formalitzar les persones interessades excepte el cas de candidats menors d’edat en què ho farà el pare/mare/tutor o representant legal.
El nombre de candidats que es poden acceptar és limitat.

La direcció
Accés Aula Virtual
Usuaris registrats : Si ja disposeu d’usuari i contrasenya
usuari *
contrasenya
* DNI i NIE sense lletra
 Passaport complet

Heu oblidat la contrasenya ?


Si no disposeu encara d’usuari i contrasenya :