ALUMNES LLIURES
» Mostrant del 1 al 2 de 2 registres existents
04/10/2017
ALUMNES LLIURES

 

 

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certific t de Nivell Intermedi , el Certificat de Nivell Avançat i el Certificat de nivell C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

 

Convocatòria extraordinària de febrer 2018

Nivells INTERMEDI B1 i AVANÇAT B2

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 27 de novembre fins l'1 de desembre de 2017, a les 23:59h.

 

Inscripció aquí

 

Prova escrita (Comprensió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió i interacció escrita): Divendres 16 de febrer a les 16 hores. Cal que us presenteu a les 15.30 i prevegeu que la durada global d’aquesta prova és d’unes 4 hores, és a dir, de 16 a 20 ó 20:30 hores.

 

Prova oral: Setmana del 19 al 23 de febrer al matí segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita. El dia de la prova escrita es demanarà als candidats la seva preferència pel dia de realització de la prova oral. L'escola intentarà satisfer la preferència dels candidats però no pot garantir-ho al 100%.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres 16 al matí, heu d’omplir la sol·licitud que trobareu a consergeria o més avall i fer-la arribar per e-mail a ssebasti@xtec.cat abans del 12 de febrer. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l'hora de les proves es publicarà el 14 de febrer aquí.

 

Els sol·licitants menors d’edat haureu d’adjuntar una autorització dels pares o tutors.

 

Publicació de resultats: Qualificacions provisionals: 5 de març de 2018

Termini per presentar reclamacions: fins al 8 de març de 2018 (fins a les 12 h)

Qualificacions definitives: 9 de març de 2018, al lloc web www.eoilleida.cat.

 

Pàgina del Departament d'ensenyament sobre els certificats d'idiomes

 

L'escola ofereix aquest 1r quadrimestre un curs de preparació per la prova d'anglès nivell B2


 

Convocatòria ordinària de juny 2018

Nivells INTERMEDI B1 i AVANÇAT B2 (anglès, francès, italià, alemany i espanyol per a estrangers)

Nivell C1 (anglès, francès, alemany)

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 5 de març de 2018 fins al 9 de març de 2018, a les 23:59h
 
 

Més informació 

Resolució de la  convocatòria al DOGC

Mostres de proves

Vídeo prova d'expressió i interacció orals